Kontakt

Ved kirker, kirkegårde og præstegård er der ialt 9 ansatte, de fleste på deltid: 1 præst, 1 præstesekretær, 1 organist, 1 kirksanger, 2 gravere og 2 gravermedhjælpere og 1 rengøringshjælp i Præstegårdssalen. Endvidere er der involveret mange frivillige i menighedsråd og andet kirkeligt arbejde.