Nr. Jernløse Kirkegård

Kort nyt fra kirkegården

 

Over en længere periode er hækkene omkring de enkelte gravsteder blevet udskiftet på grund af sygdom i hækplanterne. Vi er nu næsten ved vejs ende. Sidste etape af hækudskiftningen påbegyndes primo september måned og forventes afsluttes ultimo oktober umiddelbart inden grandækning af gravstederne går i gang.