Dåb & Navngivning

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen – enten ved dåb eller navngivning.

Dåb

Henvendelse om dåb rettes til sognepræsten. Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten i sognets kirke. Alternativit tilbydes dåb én lørdag hver måned i Nr. Jernløse og Kvanløse Kirker. Fastlagte dåbsdatoer for lørdage i de kommende måneder kan ses her.

Ved dåb oplyses ønsket navn og endvidere oplyses navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere, hvoraf den ene er gudmor eller gudfar. Fadderne skal være døbte og min. 13 år gamle (konfirmationsforberedelsesalderen).

Er et barn blevet administrativt navngivet, er det muligt at blive døbt på et senere tidspunkt.

Er man ikke blevet døbt som barn er man hjerteligt velkommen til at blive døbt som voksen. Oplysninger om voksendåb, ceremoni m.m. fås her eller ved henvendelse til sognepræsten.

Navngivning

Anmeldes med digital signatur på www.borger.dk af  forældremyndighedsindehaverne.
Barnet kan kun få faderens efternavn, hvis han fremgår af personregisteret.

Attester

Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest rekvireres med digital signatur på www.borger.dk og udstedes af sognepræsten. Udstedte attester sendes som udgangspunkt til aktuel folkeregisteradresse. Alternativt kan attester afhentes personligt efter aftale i Nr. Jernløse Præstegård ved forevist billedlegitimation.