Foredragsaftener

Foredragsaftener
– fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne

 

Tirsdag d. 23. januar kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

Grønland, Luther og kristendommen”

v. historiker Thorkild Kjærgaard

Når man her i jubilæumsåret for Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg taler om Reformationens betydning for Danmark, er der ikke mange, der tænker på, at Grønland også er en del af det danske rige. Det er der ellers god grund til, for Luther har om muligt betydet endnu mere for Grønland end for Danmark. Den succesfulde kristne mission, som Hans Egede indledte ved sin landgang i Grønland den 3. juli 1721, var luthersk, hvilket blandt andet kom til udtryk ved at missionen uden vaklen holdt fast ved, at det grønlandske modersmål skulle være kirkens sprog. Det reddede både det grønlandske sprog og det grønlandske folk fra at gå til grunde. Denne aften vil historikeren Thorkild Kjærgaard redegøre for, hvad kristendommen i dansk-luthersk aftapning har betydet for Grønland og det grønlandske folk gennem 300 år. Thorkild Kjærgaard, der er gift med sognepræst Kathrine Kjærgaard, var ansat på Grønlandsk Universitet i Nuuk 2003-15, hvor han var leder af afdelingen for historie.