Organist

Stillingen er vakant.
Kontakt kan rettes til sognepræst Samuel Leth-Larsen
Tlf. 29 72 94 83
Mail: slla@km.dk