Ansatte Nr. Jernløse Kirkegård

Nr. Jernløse Kirkegård

Graver Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på graverkontoret
Tlf. 51 25 49 74 el. mail virz@hotmail.dk

Gravermedhjælper Tine Hansen
Gravermedhjælper Jørgen Christiansen
Gravermedhjælper Gunner Hansen

Kirkeværge Ingolf Petersen
Butterupvej 98, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 20 11 el. mail mail@lundegaarden.com