Attester

Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest rekvireres med digital signatur på www.borger.dk og udstedes af sognepræsten. Udstedte attester sendes som udgangspunkt til aktuel folkeregisteradresse. Alternativt kan attester afhentes personligt efter aftale i Nr. Jernløse Præstegård ved forevist billedlegitimation.