Bibelstudiegruppe

Tid til fordybelse og bøn

bibel


Har du lyst til et læse i Bibelen sammen med andre, er du velkommen i sognenes bibelstudiegruppe. Et månedligt fællesskab i Nr. Jernløse Præstegård med bibellæsning, diskussion, bøn og ikke mindst socialt samvær.

Vi nyder først kaffe og brød inden vi læser dagens afsnit, som dette forår er fra Jesu Bjergprædiken i Matthæusevangeliet kapitel 5-7. Herefter taler vi sammen om tekstafsnittets indhold og betydning. Samtalen og formiddagen rundes af med bøn. Alle er velkomne!

Bibelstudiegruppen består i øjeblikket af ca. 12 personer. Nye ansigter er hjerteligt velkomne!

I forårsmånederne mødes vi onsdage formiddage kl. 9.30-11.30 på følgende datoer: 

26. april

Mere information herom fås hos Samuel på mobil 29 72 94 83.