– en del af Den Danske Folkekirke

Bryllup og velsignelse

For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer afgørelsen.

Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen.

For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den danske Folkekirke.

Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs – eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest, som udstedes af Borgerservice i bopælskommunen.