– en del af Den Danske Folkekirke

Fødsel & Faderskab

Forældre skal kun anmelde fødslen til moderens bopælssogn, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret og få fælles forældremyndighed med en omsorgs- og ansvarserklæring
via www.borger.dk med digital signatur inden 14 dage efter fødslen. Den skal være signeret med både anmelder og
godkender (mor og far).

Hvis ikke omsorgs- og ansvarserklæring er indgivet inden 14 dage efter fødslen, sender sognet sagen til Familieretshuset.