Foredragsaftener

“At leve med angst og stressrelateret depression” 

v. Michael Roldhave

Onsdag d. 31. okt. kl. 19.30-21.00

i Nr. Jernløse præstegård 

 

 

Jeg fortæller om mit liv før, under og efter mine angstanfald og min stressrelaterede depression samt om venner og families reaktioner og fordomme, når man har fået en diagnose. Derudover fortæller jeg om det at være i arbejde og blive ramt af stress, og hvordan ledere og kolleger reagerede. Jeg fortæller også, hvad angst og stress kan ”drive” en til, og kommer ind på psykiatrien samt på det at være indlagt på psykiatrisk hospital.

 

Foredraget er ét blandt flere i en foredragsrække med det overordnede tema ”Når livet gør ondt”. Foredragsrækken udbydes i samarbejde med andre kirker i vores nærområde. Læs mere om øvrige foredrag i folderen:

Når livet gør ondt! Folder

Foredragsaftener
– fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne