Foredragsaftener

Efterårsforedrag onsdag d. 6. nov. kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Hvider, Valdemarer og Dannebrog”

v/ middelalderarkæolog og historiker Martin Pavon fra Museum Vestsjælland

 

Det er i år 800 siden, at vort nationalflag – Dannebrog – efter sagnet faldt ned fra himlen, da den danske hær under Valdemar Sejr og biskop Anders Sunesøn sejrede i slaget ved Lyndanisse.  Dette blev på behørig vis fejret Valdemarsdag d. 15. juni. I forlængelse heraf, inden jubilæumsåret rinder ud, er alle velkomne til et spændende, historisk foredrag om den adelige slægt, Hviderne, kongeslægten Valdemarerne, og Dannebrog, når Martin Pavon gæster Nr. Jernløse Præstegård.

I anledning af Dannebrogs 800års jubilæum i 2019, er flagets historiske tilknytning til Vestsjælland temaet for aftenens foredrag. Her sættes der spørgsmålstegn ved, om de mange sagn, legender og historiske teorier om Dannebrog holder for en diskussion. Om flaget virkelig faldt ned fra himlen i Estland år 1219, som et tegn fra Gud. Om Dannebrog er johanniter-ordenens korsfane, fordi johanniter-riddere fra Antvorskov Kloster deltog i Kong Valdemar Sejrs erobringskrige i Baltikum, eller om flaget var pavens korstogs-fane, som Kong Valdemar den Store gjorde til rigets fane 50 år tidligere.

Sidst og ikke mindst præsenterer foredraget også Dannebrogs senmiddelalderlige historie, som har en særlig tilknytning til Vestsjælland. Her fortæller kilderne, at det oprindelige Dannebrog blev opbevaret i rigets skatkammer i Kalundborg, indtil Kong Erik af Pommern tog det med sig til Sverige i 1439. Dette og mange andre fortællinger om Dannebrog er omdrejningspunktet for aftenens foredrag. Foredragsholder er middelalderarkæolog og historiker, Martin Pavón, fra Museum Vestsjælland.

Foredragsaftener
– fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne