Formiddagscafé

Hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

 

Den 24. januar kl. 9.30: “Brorfelde Astronomiske Observatoriums historie

Op igennem 1930-erne og -40-erne blev det klart, at observationsforholdene på observatoriet på Øster Vold ikke var optimale på grund af lysforurening og rystelser fra jernbanen og sporvogne, der blev derfor arbejdet på at oprette et anneksobservatorium i mørke omgivelser i rimelig afstand fra København.

Observatoriet, der blev opført i Brorfelde, har i dets aktive tid bidraget væsentlig til den astronomiske erkendelse med bl.a. stjernernes bevægelser i Mælkevejen, stjernernes opbygning og udvikling og opdagelse og fastlæggelse af adskillige asteroider.

 I 2008 forlod Niels Bohr Instituttet Brorfelde og satte stedet til salg, hvilket resulterede i at Holbæk Kommune købet Brorfelde Observatorium i 2012 for at oprette et oplevelsessted for natur- og stjerneinteresserede.

Den 21. februar kl. 9.30:

”Moder Teresa” v. sognepræst Lars Ulrik Jensen, Jyderup

Denne formiddag vil vi høre historien om Moder Teresa (1909-1997), der viede hele sit liv til at virke for Calcuttas fattige og efterlod et væld af tanker og bønner om at følge efter Kristus. Samtidig har hendes efterladte skrifter åbenbaret en kvinde, der kæmpede med sin tro.

Den 20. marts kl. 09.30:

”Gendarmstien; 84 km kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse” v. sognepræst Samuel Leth-Larsen

I sommeren 2019 havde jeg den store oplevelse at vandre på Gendarmstien m. familien.
En fantastisk vandrerute, rig på natur og historie, som jeg gerne vil dele med formiddagens tilhørere. Velkommen på vandretur!

17. april kl. 9.30:

”Løvenskiold’ernes gravkapel på Nr. Jernløse kirkegård”

Danmark har været et kongerige i mere end 1000 år. Men kongerne har aldrig været enerådende, selv om de kaldte sig enevældige. Bevægede man sig bort fra København, kom man ud i et tætbefolket bondeland, som på godt og ondt var domineret og styret af nogle få hundrede adelsfamilier på store herregårde.  

En af de mægtigste og flotteste af de danske herregårde er Løvenborg, der er opført i 1600-tallet i en stil, som bringer Christian IVs kun få år ældre Frederiksborg i erindring. Her i dette store hus regerede fra 1738 Løvenskiold’erne. De hed oprindelig Leopoldus og kom fra Norge, hvor de havde skabt sig en mægtig formue ved mine- og skovdrift. Med købet af Løvenborg blev pengene flyttet til Danmark, og de hidtil borgerlige norske industridrivende blev med navnet Løvenskiold ophøjet i adelsstanden. De blev til den højadelige familie, som gennem 200 år med en række gennemgående dygtige og initiativrige storgodsejere i spidsen skulle komme til at spille en stor og som helhed positiv rolle her på egnen.

Med hundredvis af fæstegårde og husmandssteder under sig havde Løvenskiold’erne et stort ansvar for befolkningens ve og vel i et vidtstrakt område med centrum i Kundby, Butterup og Nørre Jernløse sogne, hvor de sad på det meste. De var lokale småkonger. Nogle godsejere havde svært ved at fylde den rolle ud, men ikke Løvenskiold’erne. De tog den på sig og levede sig ind i den med liv og sjæl. Et af de interessanteste og mest ejendommelige vidnesbyrd herom er det fritstående begravelseskapel i kongelig stil, som baron Herman Løvenskiold lod opføre 1832 på Nørre Jernløse kirkegård, og hvor Løvenskiold’erne ligger begravet i 16 svære fritstående kister plus tre små barnekister i det sydvestlige hjørne, i alt 19 kister. Den første Løvenskiold, Herman Leopoldus Løvenskiold, der døde 1750, er der ikke, men han er ikke glemt, for ham er der en stor mindetavle. Derefter kommer de alle i tur og orden frem til slægtens fald som storbesiddere i 1900-tallet. Den sidste begravelse er fra 1961.

Der er rundt om i vore landsbykirker mange bemærkelsesværdige adelsbegravelser. Men Løvenskiold’ernes begravelseskapel på Nørre Jernløse kirkegård er i en klasse for sig. Der er – så vidt vides – intet i Danmark, som kommer op på siden af det. Det er i allerhøjeste grad et besøg værd.  

Kapellet er normalt lukket og utilgængeligt. Undtagelsesvis bliver det åbnet i forbindelse med en formiddagscafé i Nørre Jernløse præstegård fredag den 17. april 2020 klokken 9:30, hvor historikeren Thorkild Kjærgaard vil fortælle om kapellet og om den for vores egn så betydningsfulde slægt, hvis jordiske rester ligger i de 19 fritstående kister. Det er en beretning om storhed og fald. Det er en beretning om talentfulde og dygtige mennesker omgivet og båret frem af rigdom, skønhed og blændende pragt, men også en beretning om familiestridigheder, sorg, smerte og tragisk død.

Velkommen til nye ansigter – og gamle naturligvis!

Formiddagshygge

Formiddagshygge  Formiddagshygge holder pause i øjeblikket, men vi vender stærkt tilbage!