– en del af Den Danske Folkekirke

Gravearbejde omkring Nr. Jernløse Kirke september 2016

Kirkens mure er plaget af fugt.

På mandag, 5.september, begynder et gravearbejde omkring Nørre Jernløse kirke. Kirken er delvis bygget af den meget porøse kildekalk (frådsten). Desværre er hele kirkens sokkel også af kildekalk, som nærmet er en slags trækpapir i forhold til fugten nedefra. Soklen lå synlig over jorden i 1100-tallet, da kirken blev bygget, men ligger i dag under jorden, hvad der forværrer problemet med fugt i murene.

Menighedsrådet har efter 4 år fået lov at lægge en ’underjordisk tagrende’ langs med kirkens sydside og rundt til nordsiden. Vandet herfra føres gennem et afløbsrør under kirkegårdsmuren ned til kommunens regnvandsbrønd ved åen.

Det har været en lang proces, som har krævet godkendelser fra Nationalmuseet, diverse konsulenter, Roskilde Stift og Holbæk Provsti. Malmos udfører både anlægsarbejdet med ’tagrende’ og rørlægning, og den efterfølgende retablering. Arbejdet forventes afsluttet sidst i november, men der vil hele tiden være fri adgang til kirken, selvom der graves.

Kirkeværge Dorte Haahr Carlsen