Børne- og familiegudstjenester

Børne- og familiegudstjenester

Fastelavn for børn – Fredag d. 21. februar kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke (fælles for begge sogne)

Fastelavn er mit navn! Kom – gerne udklædt – til en festlig gudstjeneste, hvor årets minikonfirmander vil medvirke. Efter en kort familievenlig gudstjeneste i kirken, er der tøndeslagning, pølser og fastelavnsboller ved Præstegården. Og, selvfølgelig: Masser af slik i tønderne!