Kirker


På torsdag fejrer kirker verden over Kristi himmelfart, en af kirkens store højtidsdage, hvor der især er fokus på afslutning og begyndelse. Et tema som ligger lige til højrebenet, når vi glædeligvis igen kan begynde at gå i kirke i Nr. Jernløse og Kvanløse. Der er endnu nogle begrænsninger, bl.a. ift. hvor mange vi må være i vore kirker, da vi fortsat skal passe på hinanden pga. coronavirus. Læs mere om retningslinjerne her:   

Foranstaltninger i forbindelse m. gradvis genåbning af kirker og præstegård i forlængelse af corona pandemien i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne – gældende fra 18. maj

 • Helt overordnet – personer som er smittede eller har symptomer på smitte må ikke deltage i kirkelige handlinger el. gudstjenester i vore kirker. Samme forholdsregler er gældende for al aktivitet i Præstegård og Kirkestald. Dette bedes respekteret, da vi fortsat må passe på hinanden, så alle kan være trygge ved deltagelse. De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bedes respekteret.
 • Kirkerne er åbne for andagtssøgende og andre interesserede i graverens arbejdstid.
 • Gudstjenester genoptages fra 21. maj, Kristi himmelfartsdag jf. gældende kirkeministerielle retningslinjer. Der må maksimalt opholde sig 29 kirkegængere i Nr. Jernløse Kirke og 38 kirkegængere i Kvanløse Kirke, eksklusiv ansatte og evt. frivillige. I tilfælde af flere fremmødte end det tilladte antal besøgende, vil afviste have fortrinsret til deltagelse i gudstjeneste den efterfølgende søn- el. helligdag v. fremmøde senest et kvarter før gudstjenestestart. Til højmessen (kl. 10.30) vil der blive fejret nadver under trygge forhold, for de der måtte ønske at deltage. Nærmere instruks gives umiddelbart inden nadveren af præsten. Dåb afholdes v. særskilte dåbsgudstjenester uden offentlig adgang.   
 • Dåb, vielser og konfirmationer foretages jf. gældende kirkeministerielle retningslinjer. Der må maksimalt opholde sig 29 personer i Nr. Jernløse Kirke og 38 personer i Kvanløse Kirke, eksklusiv ansatte og eventuelt frivillige. Handlingerne er ikke offentlige.
 • Bisættelser, begravelser og urnenedsættelser foretages jf. gældende kirkeministerielle retningslinjer. Der må maksimalt opholde sig 29 personer i Nr. Jernløse Kirke og 38 personer i Kvanløse Kirke, eksklusiv ansatte og evt. frivillige. Handlingerne er ikke offentlige. På kirkegården (udendørs) er der ikke loft over antal deltagere, dog skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger følges. 
 • Fællessang vil finde sted om muligt under hensyntagen til 2 meters afstand mellem de der synger. Nærmere instruks gives v. gudstjenester og aktiviteter. 
 • Præstegårdssalen (Nr. Jernløse) og Kirkestalden (Kvanløse) holder åbent i begrænset omfang ift. aktiviteter, møder og undervisning. Løbende opdateringer om aktiviteter og evt. aflysninger vil være tilgængelig på www.nj-k.dk og Facebook. I Præstegårdssalen må der maksimalt opholde sig 19 personer og i Kirkestalden 10 personer. Også her følges de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd.
 • Fællessang vil så vidt overhovedet muligt gennemføres under hensyntagen til 2 meters afstand mellem de der synger.  
 • Kirkegårdene er fortsat åbne for besøg. De offentlige toiletter er kun åbne i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. 
 • Sognepræsten kan kontaktes telefonisk el. pr. mail. Endvidere vil sognepræsten i akutte sjælesørgeriske sammenhænge være tilgængelig for personlige samtaler i præstegården, i hjemmene el. på hospitaler (sygenadver, dødsleje etc.), dog under hensyntagen til de af sundhedsmyndighedernes anbefalede retningslinjer.   
 • Alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer kan fortsat kontaktes telefonisk eller pr. mail (alle kontaktinformationer kan læses på sognenes hjemmeside www.nj-k.dk

Med ønsket om forståelse for ovenstående

Mange hilsener


Sognepræst Samuel Leth-Larsen – mobil 29 72 94 83 el. mail slla@km.dk