Kirker


 

Foranstaltninger i forbindelse m. gradvis genåbning af kirker og præstegård i forlængelse af corona pandemien i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne – gældende fra 21. april

  • Helt overordnet – personer som er smittede eller har symptomer på smitte må ikke deltage i kirkelige handlinger el. gudstjenester i vore kirker. Dette bedes respekteret, da vi fortsat må passe på hinanden, så alle kan være trygge ved deltagelse. De generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt bedes respekteret.
  • Gudstjenester gennemføres jf. gældende kirkeministerielle retningslinjer. Der må maksimalt opholde sig 24 kirkegængere i Nr. Jernløse Kirke og 35 kirkegængere i Kvanløse Kirke, eksklusiv ansatte og evt. frivillige. I tilfælde af flere fremmødte end det tilladte antal besøgende, vil afviste have fortrinsret til deltagelse i gudstjeneste den efterfølgende søn- el. helligdag v. fremmøde senest et kvarter før gudstjenestestart. Dåb afholdes v. særskilte dåbsgudstjenester uden offentlig adgang.   
  • Dåb, vielser og konfirmationer foretages jf. gældende kirkeministerielle retningslinjer. Der må maksimalt opholde sig 24 kirkegængere i Nr. Jernløse Kirke og 35 personer i Kvanløse Kirke, eksklusiv ansatte og eventuelt frivillige. Handlingerne er ikke offentlige.
  • Bisættelser, begravelser og urnenedsættelser foretages jf. gældende kirkeministerielle retningslinjer. Der må maksimalt opholde sig 24 personer i Nr. Jernløse Kirke og 35 personer i Kvanløse Kirke, eksklusiv ansatte og evt. frivillige. Handlingerne er ikke offentlige. På kirkegården (udendørs) er der et loft på 50 deltagere, dog skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger følges. 
  • Fællessang er igen tilladt, med 2 meters afstand. 
  • Præstegårdssalen (Nr. Jernløse) og Kirkestalden (Kvanløse) Løbende opdateringer om aktiviteter og evt. aflysninger vil være tilgængelig på www.nj-k.dk og Facebook. I Præstegårdssalen må der maksimalt opholde sig 19 personer og i Kirkestalden 10 personer. Også her følges de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd.
  • Kirkegårdene er fortsat åbne for besøg. De offentlige toiletter er kun åbne i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. 
  • Sognepræsten kan kontaktes telefonisk el. pr. mail. Endvidere vil sognepræsten i akutte sjælesørgeriske sammenhænge være tilgængelig for personlige samtaler i præstegården, i hjemmene el. på hospitaler (sygenadver, dødsleje etc.), dog under hensyntagen til de af sundhedsmyndighedernes anbefalede retningslinjer.   
  • Alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer kan fortsat kontaktes telefonisk eller pr. mail (alle kontaktinformationer kan læses på sognenes hjemmeside www.nj-k.dk

Med ønsket om forståelse for ovenstående

Mange hilsener


Sognepræst Samuel Leth-Larsen – mobil 29 72 94 83 el. mail slla@km.dk