Kirker

Praktiske foranstaltninger i folkekirkeligt regi pga. corona pandemien
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne

 • Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.
 • Alle gudstjenester er aflyst.
 • Bisættelser og begravelser finder p.t. sted under andre former. I Nr. Jernløse Kirke vil der maksimalt kunne deltage 19 gæster og i Kvanløse Kirke 26 gæster (jf. biskoppelig vejledning og udregningsmetode). Handlingerne er ikke offentlige.

  I særlige situationer vil det være muligt at udskyde begravelseshandlingen på flg. vis: Kisten m. afdøde kremeres, og når corona krisen er overstået holdes der en traditionel bisættelse i kirken m. afdødes jordiske rester i en urne, hvor alle pårørende vil have mulighed for at deltage. Jordpåkastelse vil finde sted i kirkerummet eller på kirkegården i forbindelsen med nedsænkning af urnen i gravsted.       
 • Dåb og vielser udskydes om overhovedet muligt. Aftale herom træffes ml. præst og de involverede. Hvis dåb og vielser i særlige situationer ønskes gennemført, skal antal deltagere begrænses til maks. 10 deltagere inkl. kirkebetjening. Handlingerne er ikke offentlige.
 • Nye konfirmationsdatoer bliver flg. (m. forbehold for corona krisens udvikling):
  – 13. juni kl. 09.30 og kl. 11.30 i Nr. Jernløse Kirke
  – 14. juni kl. 10.30 i Kvanløse Kirke
  – 29. august kl. 09.30 og kl. 11.30 i Kvanløse Kirke
  • 5. september kl. 9.30 og kl. 11.30 i Kvanløse Kirke
 • Præstegårdssalen (Nr. Jernløse) og Kirkestalden (Kvanløse) er lukket. Alle aktiviteter, arrangementer, møder og undervisning i kirker og præstegård er indtil corona krisen er overstået aflyst.
 • Kirkegårdene er fortsat åbne for besøg, dog er offentlige toiletter lukkede, da gravere og gravermedhjælpere er hjemsendte grundet corona pandemien. 
 • Sognepræsten kan kontaktes telefonisk el. pr. mail. Endvidere vil sognepræsten i akutte sjælesørgeriske sammenhænge være tilgængelig for personlige samtaler i præstegården, i hjemmene el. på hospitaler (sygenadver, dødsleje etc.), dog under hensyntagen til de af sundhedsmyndighedernes anbefalede retningslinjer i forbindelse med corona pandemien.   
 • Alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer kan fortsat kontaktes telefonisk eller pr. mail (alle kontaktinformationer kan læses på sognenes hjemmeside www.nj-k.dk


Med ønsket om alt godt i en svær tid, og et håb om at sommeren trods alt er på vej


Sognepræst Samuel Leth-Larsen – mobil 29 72 94 83 el. mail slla@km.dk