Kirker

Praktiske foranstaltninger i folkekirkeligt regi pga. corona pandemien Nr. Jernløse og Kvanløse sogne Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende. Alle gudstjenester er aflyst. Bisættelser og begravelser finder p.t. sted under andre former. I Nr. Jernløse Kirke vil der maksimalt kunne deltage 19 gæster og i … Læs resten af Kirker