– en del af Den Danske Folkekirke

Konfirmationsforberedelse 2024-25

Information om konfirmationsforberedelse i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne

Printvenlig udgave af denne side – se her

Nr. Jernløse præstegård juli 2024

Kære kommende konfirmander m. forældre

I efterhånden en del år har sognene i den gamle Jernløse kommune undervist konfirmander på tirsdag eftermiddage efter skole. I år får eleverne fri kl. 13.15. De 7. kl. elever som er bosiddende i andre sogne end Nr. Jernløse (Regstrup) og Kvanløse sogne bedes henvende sig til deres lokale sognepræst, Line Krogsgaard i Sdr. Jernløse & Søstrup, den nye præst i Undløse & Søndersted el. Karsten Bjerreskov Farup i Mørkøv, for at høre nærmere om indskrivning og konfirmationsforberedelse i disse sogne. Menighedsråd og præster ønsker ikke at den nye skolestruktur skal opløse lokalmiljø og sogneinddeling, og derfor finder vi det vigtigt, at man fortsat bliver konfirmeret, hvor man bor. Dog kan der i særlige tilfælde efter aftale med præsterne dispenseres herfor.

Konfirmationsforberedelse i Nr. Jernløse Præstegård for elever der er bosiddende i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, vil for 7A og 7B (Skovvejens Skole) finde sted på tirsdage fra kl. 13.30 til 14.45. 7C (Skovvejens Skole) og elever fra Stenhus og andre skoler vil modtage konfirmationsforberedelse tirsdage fra kl. 15.00 til 16.15. Hvis enkelte elever ekstraordinært har et begrundet ønske (fritidsaktiviteter, transport etc.) om at skifte fra det ene til det andet hold, bedes dette anført under ”Særlige forhold” på indskrivningsarket, dog vil dette kun være muligt i begrænset omfang på grund af undervisningslokalets størrelse.

Undervisningen begynder i uge 43, tirsdag d. 22. oktober og afsluttes umiddelbart inden konfirmationerne i foråret 2025. Indskrivningsark, som kan downloades på hjemmesiden, bedes I returnere i udfyldt stand til undertegnede hurtigst muligt (senest d. 15. sept.) såfremt I ønsker at deltage i undervisningsforløbet med efterfølgende konfirmation i Nr. Jernløse el. Kvanløse Kirke.

Konfirmationsdatoerne i Nr. Jernløse Kirke i 2025 er d. 16. maj og 17. maj, begge dage som udgangspunkt kl. 10 og 12. I Kvanløse Kirke er der konfirmation d. 18. maj kl. 10.30

I bedes anføre på indskrivningsarket, hvilken dato I vælger (den dato I vælger får I med garanti), og hvilket tidspunkt I ønsker (endeligt klokkeslæt tildeles/fastlægges umiddelbart før jul). Jeg vil gerne kraftigt opfordre jer til at overveje om St. Bededag d. 16. maj kunne være en mulighed for jer, så konfirmanderne bliver fordelt på to dage. Jeg har nemlig besluttet at fastholde dagen som konfirmationsdag, indtil videre i en overgangsperiode, i håbet om at vores gode tradition med at fordele konfirmationer i Nr. Jernløse Kirke ml. fredag og lørdag kan fortsætte. Og hvem ved – måske St. Bededag vender tilbage igen som officiel fridag på et tidspunkt – man har jo lov at håbe!

Hvis I kender andre 7. klasses elever, som bor i mine sogne, men går i skole andetsteds, må I gerne fortælle dem, at de naturligvis også er velkomne til at følge undervisning hos mig.

Til konfirmationsforberedelsen skal I

  • finde ud af hvad, man laver i kirken, og hvad den står for
  • introduceres til en ”Kristuskrans”
  • se film
  • på udflugt
  • prøve at arrangere jeres egen gudstjeneste
  • blive fortrolige med bibel og salmebog
  • forsøge at finde ud af, hvad det vil sige at tro

Mit overordnede ønske med undervisningen er, at I finder ud af

  • Hvem er Gud og hvordan forholder han sig til mig
  • Hvem er jeg og hvordan forholder jeg mig til Gud

Hvis I har brug for at komme i kontakt med mig, kan jeg træffes på mobil 29 72 94 83, tlf. 59 18 31 27 eller på e-mail slla@km.dk efter d. 1. aug. Jeg glæder mig til at lære jer at kende til efteråret.

Mange hilsener Samuel
Sognepræst i Nr. Jernløse & Kvanløse sogne