Konfirmationsforberedelse 2017-18

Velkommen til nye konfirmander!

Så har jeg igen delt invitationer ud til næste års konfirmationsforberedelse på Skovvejens skole. Endvidere har jeg sendt invitationer ud til elever som går på Stenhus Kostskole, som er bosiddende i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne. Snart går det løs igen – herligt! Skulle der være nogle unge mennesker som ikke har modtaget infobrev og indskrivningsark, er I velkommen til at kontakte mig og høre nærmere. I kan også udskrive et indskrivningsark nedenfor og sende det til mig i udfyldt stand.Undervisningen for børn fra Nr. Jernløse og Kvanløse finder sted i Nr. Jernløse Præstegård på tirsdage kl. 13.05 til 14.30 for 7B og 7C fra Skovvejens skole, mens elever fra 7A på Skovvejens skole plus elever fra øvrige skoler (Stenhus, Realen etc.) modtager undervisning kl. 15.00 til 16.25, også på tirsdage. I år begynder undervisningen tirsdag d. 24. oktober. Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation foretages skriftligt. Udfyldt indskrivningsark  mailes el. sendes til sognepræst Samuel Leth-Larsen.

Indskrivningsark til udfyldning kan hentes her.

Konfirmationer i 2018 i Nr. Jernløse Kirke er d. 27. og 28. april, begge dage kl. 10 og 12, og i Kvanløse Kirke d. 29. april kl. 10.30

Til konfirmationsforberedelsen vil vi bl.a.:

 • finde ud af hvad, man laver i kirken, og hvad den står for

 • introduceres til en ”Kristuskrans”

 • se film

 • på udflugt(er)

 • måske prøve at arrangere jeres egen gudstjeneste

 • besøge lokalhistorisk arkiv og høre om konfirmation i de gode gamle dage

 • blive fortrolige med bibel og salmebog

 • forsøge at finde ud af, hvad det vil sige at tro

 • lære Fadervor og Trosbekendelsen udenad

Selve undervisningsformen er varieret og består af:

 • Tavleundervisning

 • Skriftlige øvelser

 • Praktiske øvelser indendørs og udendørs

 • Dilemaspil

 • Youtube klip

 • Film

 • Jokes

 • Salmesang

 • Besøg i kirken

 • Udflugt

 • Og meget mere……(jf. udleveret undervisningsplan)

Mit overordnede ønske med undervisningen er, at I finder ud af:

 • Hvem er Gud og hvordan forholder han sig til mig

 • Hvem er jeg og hvordan forholder jeg mig til Gud

Så endnu engang: Velkommen til – jeg glæder mig!

Mange hilsener
Samuel