Konfirmationsforberedelse 2019-20

Så er vi i gang! !

Dette års konfirmationsforberedelse er skudt godt i gang med to søde konfirmandhold tirsdag eftermiddag. Jeg glæder mig over stor interesse og medleven fra de unge menneskers side. Som meddelt tidligere skal vi til konfirmationsforberedelsen bl.a.

 • finde ud af hvad, man laver i kirken, og hvad den står for

 • introduceres til en ”Kristuskrans”

 • se film

 • på udflugt(er)

 • måske prøve at arrangere jeres egen gudstjeneste

 • blive fortrolige med bibel og salmebog

 • forsøge at finde ud af, hvad det vil sige at tro

 • lære Fadervor og Trosbekendelsen udenad

Selve undervisningsformen er varieret og består af:

 • Tavleundervisning

 • Skriftlige øvelser

 • Praktiske øvelser

 • Dilemaspil

 • Youtube klip

 • Film

 • Jokes

 • Salmesang

 • Besøg i kirken

 • Og meget mere……(jf. udleveret undervisningsplan)

Mit overordnede ønske med undervisningen er, at I finder ud af:

 • Hvem er Gud og hvordan forholder han sig til mig

 • Hvem er jeg og hvordan forholder jeg mig til Gud

Mange hilsener
Samuel