Vigtig info om konfirmationsdatoer 2024-2026

Beklageligvis er det ved en flertalsbeslutning i Folketinget afgjort, at St. Bededag som helligdag (og dermed også fridag) bortfalder fra 2024. For vores sogne betyder det store praktiske udfordringer ift. afvikling af forårets konfirmationer, da mange allerede har planlagt konfirmation og bestilt festlokaler netop denne dag, for nogles vedkommende endda flere år ud i fremtiden.

Så hvad gør vi? Mange har spurgt, jeg har tænkt, og her er min konklusion: De næste tre år kører vi videre som vi plejer med tilbud om konfirmationer, både St. Bededag og den efterfølgende lørdag i Nr. Jernløse kirke og i Kvanløse Kirke om søndagen. Jeg er nået frem til denne model af flere årsager:

  • Fastholdelse af St. Bededagsweekenden som konfirmationsweekend er mindst muligt forstyrrende og indgribende ift. de mange, som allerede har bestilt lokaler på disse dage.

  • Efter behov og ønsker kunne det evt. være en mulighed at rykke konfirmationerne i kirken St. Bededag til eftermiddagstjenester, f.eks. kl. 12.00 og kl. 14.00, så de gæster der senere skal med til festen kan nå frem efter arbejdstid (de fleste har tidligt fri om fredagen). De gæster der også deltager i kirken, ca. 10-12 gæster pr. konfirmand (ofte kun den nærmeste familie), vil sikkert gerne ofre en ferie/fridag, med mindre de allerede har fri i forvejen, som bedsteforældre f.eks. ofte har det.

  • Hvis der stadig er stemning for det, kan vi også fortsætte med formiddagskonfirmationer på St. Bededag (i stedet for eftermiddagskonfirmationer, begge dele lader sig ikke gøre). Helt overordnet vil jeg forsøge at tilgodese flest muligt og udvise størst mulig fleksibilitet (under hensyntagen til div. arbejdstidsregler og skoleforhold).

  • Sidst, men ikke mindst; jeg har et begrundet håb og en stærk tro på, at St. Bededag vil komme tilbage i kalenderen som helligdag, simpelthen fordi al sund fornuft taler i den retning, i hvert fald sådan som jeg og det store flertal af danskere opfatter det.

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen går i retning af, at ingen eller meget få vælger St. Bededag, kan vi naturligvis blive udfordret ift. afvikling af et stort antal konfirmationer i Nr. Jernløse Kirke om lørdagen! Men jeg håber, at en del fortsat vil vælge St. Bededag, og ellers må vi planlægge os ud af det om lørdagen (flere gudstjenester og/eller færre gæster i kirken).

Er der spørgsmål til ovenstående bedes I kontakte mig telefonisk på mobil 29 72 94 83

Mange hilsener sognepræst Samuel Leth-Larsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nedenfor er konfirmationsdatoer for de kommende 3 år offentliggjort. Der er frit valg ml. datoer, men præcist klokkeslæt for de enkelte konfirmationsgudstjenester afgøres først ca. tre måneder før de afholdes.

2024

Nr. Jernløse Kirke
Store Bededag d. 26. april og lørdag d. 27. april

Kvanløse Kirke
Søndag d. 28. april

2025

Nr. Jernløse Kirke
Store Bededag d. 16. maj og lørdag d. 17. maj

Kvanløse Kirke
Søndag d. 18. maj

2026

Nr. Jernløse Kirke
Store Bededag d. 1. maj og lørdag d. 2. maj

Kvanløse Kirke
Søndag d. 3. maj