Kvanløse Menighedsråd

Kvanløse Menighedsråd afholder menighedsrådsmøder på flg. datoer: 

Onsdag d. 14. oktober kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde i Kirkestalden ved Kvanløse Kirke.

Onsdag d. 18. november kl. 18.00 er der menighedsrådsmøde i Kirkestalden ved Kvanløse Kirke.

Alle er velkomne – møderne er offentlige

Menighedsrådsformand
Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 21 66 08 62
Mail d255246@dadlnet.dk


Næstformand
Erik Olsen
Risbjergvej 8, Kvanløse,
4300 Holbæk
Tlf. 23 96 72 48
Mail erikolsen@hotmail.dk


Kirkeværge & Kontaktperson
Henrik Neander
Gl. Skovvej 116, Kvanløse,
4300 Holbæk
Tlf. 52 17 53 73
Mail hneander@outlook.dk


Kasserer & Forretningsfører
Torben Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59 18 32 68
Mail terkv@godmail.dk


Menigt medlem & Bygningssagkyndig
Finn Bertelsen
Risbjergvej 17, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59 18 34 62
Mail finn-bertelsen@mail.dk


Født medlem, Sognepræst & Sekretær
Samuel Leth-Larsen
Hovedgaden 7, Nr. Jernløse
4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 27 Mobil 29 72 94 83
Mail slla@km.dk


1. suppleant

Annemette Ellefsen
Ringstedvej 168, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59 18 38 10
Mail a.ellefsen@mail.dk


2. suppleant
Trine Skude Benjaminsen


3. suppleant

Flemming Møller Knudsen
Ringstedvej 229, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 40 29 27 76
Mail moller@knudsen.mail.dk