Lørdagsdåb

Dåbsgudstjenester på lørdage – alle er velkomne!

To lørdage pr. måned om formiddagen tilbydes dåb i Nr. Jernløse & Kvanløse Kirke eller i Sdr. Jernløse & Søstrup Kirke – se datoer nedenfor. Henvendelse og aftale herom rettes til sognepræsten. En lørdagsgudstjeneste varer ca. en halv time, og gudstjenestens fokus er selve dåben.

I takt med dåbstilmeldinger, vil gudstjenesterne blive bekendtgjort nedenfor, da gudstjenesterne er offentlige. Så velkommen til alle, også på lørdage.

Det vil naturligvis fortsat være muligt at få sine børn døbt på søndage.

Datoer i 2020 hvor der udbyder lørdagsdåb

Kvanløse Kirke (Nr. Jernløse Kirke lukket pga. restaurering)
25. juli – 15. august

Sdr. Jernløse & Søstrup Kirke
18. juli – 22. august

Allerede datosatte dåbsgudstjenester – velkommen!