Menighedsråd

I Danmark findes ca. 2000 demokratisk valgte menighedsråd, som varetager kirkelige opgaver i de lokale sogne.Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 6-15 medlemmer samt sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger rådets medlemmer, og de har derfor en direkte indflydelse på rådets sammensætning. Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 5-15 medlemmer (antallet varierer i forhold til sognets størrelse), samt den lokale sognepræst som er født medlem.

Menighedsrådsarbejde er alsidigt, lærerigt og inspirerende, men det er også krævende og tager tid. Interesse for sagen og lyst til engagement i det lokale kirkelige arbejde er en nødvendig forudsætning for deltagelse. Derfor skal nyvalgte menighedsrådsmedlemmer underskrive menighedsrådsløftet, som lyder:

“Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig
betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke,
så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst” 

I praksis udmøntes menighedsrådsløftet på flg. måde:

  1. Vedligeholdelse af kirker og præstegård
  2. Drift af kirkegårde
  3. Arbejdsgiver for kirkens ansatte
  4. Økonomi
  5. Kirkeligt arbejde

Pkt. 1-4 udgør rammerne for pkt. 5, som er rammernes indhold. Alle punkter er vigtige for kirkens liv og vækst, og det er menighedsrådsmedlemmernes ansvar og opgave at arbejde for gode rammer, som fyldes med kristent indhold.

Som overordnet motivation for deltagelse i menighedsrådsarbejde, må kirkens opgave og indhold dog fastholdes: At forkynde Guds kærlighed og sandhed i troen på Jesus Kristus, så ethvert menneske i kraft heraf må vide sig elsket og værdsat af Gud i liv og i død. Dybest set er dette budskabet, som må danne baggrund for de konkrete udtryksformer kirkelivet får i vore sogne.

 

Læs menighedsrådsloven for uddybende information.

 

 

 

   Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen og består af 6-15 medlemmer samt sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger rådets medlemmer, og de har derfor en direkte indflydelse på rådets sammensætning.