Menighedsrådsvalg 2020

 

Brug din stemme til menighedsrådsvalget

Den 15. september kl. 19.00 er der valgforsamling i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne.

For Nr. Jernløse sogn afholdes valgforsamlingen i Nr. Jernløse Præstegård, Hovedgaden 7, 4420 Regstrup

For Kvanløse sogn afholdes valgforsamlingen i Golfklubbens mødelokale, Ringstedvej 196, Kvanløse, 4300 Holbæk

_____________________________________________________________________________________

FAKTA

Hvad laver menighedsrådet?

Alle sogne har et menighedsråd. Det minder om en bestyrelse, der administrerer sognets kirke og kirkegård, ansætter medarbejdere og styrer økonomien.

Menighedsrådet planlægger også, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – koncerter, drop in-dåb, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester og mange andre ting.

Et menighedsråd bliver som udgangspunkt valgt for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer alt efter sognets størrelse. Sognets præster er faste medlemmer af menighedsrådet.

Der er lidt færre end 1.700 menighedsråd i hele landet.

Vil du være med til at præge dit sogn? Så er menighedsrådet det rigtige sted for dig!

menighedsraadsvalg