Menighedsrådsvalg 2016

MR-valg - logo - blåt

Valg til menighedsråd i den kommende fire-års periode afgjort ved fredsvalg 

Den 13. september blev de annoncerede orienteringsmøder afholdt i vore to sogne. Glædeligvis var fremmødet stor og mange ønskede at stille deres mandat til rådighed i sognenes menighedsråd i de kommende fire år fra 2016-2020. To kandidatlister, et for hvert sogn, blev udarbejdet, og da der ikke er indkommet andre kandidatlister inden fristens udløb den 27. september kl. 19 er menighedsrådsvalget afgjort. Kandidaterne nedenfor vil indtræde i de nye menighedsråd 1. søndag i advent.

De nyvalgte rådsmedlemmer i vore to sogne er flg.:

Nr. Jernløse sogn: 

 • Poul Christian Jensen
 • Hans Nørgaard
 • Keld Saxtoft
 • Bente Madsen
 • Tove Johannessen
 • Per Thaulow
 • Ingolf Petersen
 • Som suppleanter: Vera Westmann og Erik Iversen

Kvanløse sogn:

 • Signe Jensen
 • Torben Rasmussen
 • Finn Bertelsen
 • Henrik Neander
 • Erik Olsen
 • Som suppleanter: Annemette Ellefsen, Trine Skude Benjaminsen og Flemming Møller Knudsen

Stort tillykke med valget og god arbejdslyst

Lidt om menighedsrådsarbejdet

Menighedsrådene administrerer kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens personale, dog med undtagelse af præsterne. I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten. Det er håbet, at nye menighedsrådsmedlemmer kan medvirke til at skabe fornyelse med gode idéer både i kirker og præstegårde.

 Vil du være med til at præge dit sogn? Så er menighedsrådet det rigtige sted for dig!

menighedsraadsvalg