Minikonfirmander

mini-2017

Minikonfirmander
Sjov, leg og undervisning
for 3. klasserne på Skovvejens Skole, Afd. Jernløse

Minikonfirmand er for børn, der går i 3. klasse i skoleåret 2021/2022. Det vil ligge onsdage kl. 14.00-15.30 og børnene bliver hentet på skolen kl. 13.45.  Vi begynder onsdag d. 23. februar 2022 og mødes 7 onsdage. Palmesøndag d. 10. april vil der i forbindelse m. gudstjenesten i Kvanløse Kirke kl. 10.30 blive uddelt diplomer til minikonfirmanderne  og endvidere vil de optræde for os. Hvis der er spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte Samuel på mobil 29 72 94 83 el. mail slla@km.dk

Tegning m. bog

Til minikonfirmand skal vi bl.a.

  • Høre bibelhistorie

  • Lære kirken at kende

  • Synge

  • Bede fadervor

  • Lege

  • Spille spil

  • Ha’ det sjovt

Samuel vil stå for undervisningen. Bagefter er der mulighed for at blive fulgt tilbage til SFO’en, man kan blive hentet ved præstegården, eller selv tage hjem efter aftale

Mange venlige minikonfirmandhilsner

Samuel

IMG_5562