Navneændring

 

Navneændring foretages med digital signatur på www.borger.dk

Ansøgning om navneændring koster 510 kr. (i 2015) som betales med dankort senest samtidig med ansøgningen.

Godkendte navne kan tjekkes på Familiestyrelsens hjemmeside her: Navnelister