– en del af Den Danske Folkekirke

Navngivning

Anmeldes med digital signatur på www.borger.dk af  forældremyndighedsindehaverne.
Barnet kan kun få faderens mellemnavn og/eller efternavn, hvis han fremgår af personregisteret sammen med barnet. Ved navngivning udstedes en Personattest.

Attester

Fødsels- og dåbsattest eller Personattest rekvireres med digital signatur på www.borger.dk og udstedes af sognepræsten. Det er muligt at vælge mellem digital attest eller attest på vandmærket papir. Udstedt papirattest sendes som udgangspunkt til aktuel folkeregisteradresse. Alternativt kan attester afhentes personligt efter aftale i Nr. Jernløse Præstegård ved forevist billedlegitimation.