Nr. Jernløse Menighedsråd

Nr. Jernløse Menighedsråd afholder menighedsrådsmøder på flg. datoer i 2023:

Onsdag d. 7. juni

Onsdag d. 16. august

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 18.30, medmindre andet fremgår.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Nr. Jernløse Præstegård.

Menighedsrådsformand

Poul Christian Jensen
Nørupvej 12, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 10 72
Mail pcpilevang@dlgtele.dk


Næstformand
Hans Nørgaard
Regstrupparken 38, 4420 Regstrup
Tlf. 29 45 29 31
Mail hnoergaard@pc.dk


Kirkeværge
Ingolf Petersen
Bellisvej 13, 4420 Regstrup
Tlf. 22 15 70 11
Mail mail@lundegaarden.com


Bygningssagkyndig
Keld Saxtoft
Nørupvej 6 B, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 17 50
Mail keld@saxtoft.dk


Kontaktperson
Bent Hvolgaard
Bellisvej 1, 4420 Regstrup
Tlf. 40 13 49 12
Mail hvolgaards@gmail.com 


Kasserer
Bente Madsen
Agervænget 112, 4420 Regstrup
Tlf. 20 13 73 38
Mail botk.madsen@gmail.com

Menigt medlem
Ole Madsen
Agervænget 112, 4420 Regstrup
Tlf. 22 57 63 24
Mail opmadsen62@gmail.com

Født medlem & Sekretær
Sognepræst Samuel Leth-Larsen
Hovedgaden 7, 4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 27 Mobil 29 72 94 83
Mail slla@km.dk


Regnskabsfører (ikke medlem)

Henning Bang Hansen
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup
Tlf. 59 18 30 33
Mail 7288HBH@KM.DK