Nr. Jernløse Menighedsråd

Nr. Jernløse Menighedsråd afholder menighedsrådsmøder på flg. datoer i 2020:

  • Onsdag d. 7. oktober
  • Onsdag d. 11. november

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00, medmindre andet fremgår.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Nr. Jernløse Præstegård.

Menighedsrådsformand

Poul Christian Jensen
Nørupvej 12, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 10 72
Mail pcpilevang@dlgtele.dk


Næstformand & Kontaktperson
Hans Nørgaard
Regstrupparken 38, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 14 71
Mail hnoergaard@pc.dk


Kirkeværge
Ingolf Petersen
Butterupvej 98, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 20 11
Mail mail@lundegaarden.com


Sekretær
Per Thaulow
Irisvej 5, 4420 Regstrup
Tlf. 40 72 71 10
Mail thaulowvip@gmail.com

Bygningssagkyndig
Keld Saxtoft
Nørupvej 6 B, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 17 50
Mail keld@saxtoft.dk


Menigt medlem

Tove Johannessen
Gl. Skovvej 125, 4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 55 / 21 47 08 60
Mail Johs.johs@mail.dk


Menigt medlem

Bente Madsen
Agervænget 112, 4420 Regstrup
Tlf. 20 13 73 38
Mail botk.madsen@gmail.com


Født medlem & Sognepræst
Samuel Leth-Larsen
Hovedgaden 7, 4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 27 Mobil 29 72 94 83
Mail slla@km.dk


1. suppleant
Vera Tind Westmann
Hovedgaden 104, 4420 Regstrup
Tlf. 30 34 04 62
Mail vera.westmann@gmail.com


2. suppleant
Erik Iversen
Hanerupvej 9, 4420 Regstrup
Tlf. 59 47 11 01 / 21 66 66 24
Mail iversen-regstrup@mail.dk


Regnskabsfører (ikke medlem)

Henning Bang Hansen
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup
Tlf. 59 18 30 33
Mail 7288HBH@KM.DK