Præstesekretær

Marianne Herss

Træffes torsdage kl. 10-16 i Nr. Jernløse Præstegård
eller på tlf. 59 18 31 27 og på mail mher@km.dk