– en del af Den Danske Folkekirke

Søndagsdåb

Dåb på søndage finder sted i forbindelse med gudstjeneste. Gudstjenesten kl. 09.00 varer ca. 45 min., mens gudstjenesten kl. 10.30 varer omkring én time. Gudstjenesteplan for nærmeste fremtid kan ses her.

Sådan forløber dåben i Nr. Jernløse og Kvanløse Kirker:

Ved gudstjenestens start, bliver dåbsbarnet båret ind i kirken, fulgt af præsten og forældrene. Faddere og øvrige dåbsgæster sidder i kirken. Når det er blevet tid til dåben, inviterer præsten dåbsbarnet, forældre og søskende, faddere og alle interesserede børn i kirken op til døbefonten. Dåbsritualet består bl.a. af en bøn og Bibelens ord om dåben. Så tegner præsten et kors over dåbsbarnets ansigt og bryst. Det er et tegn på, at barnet nu tilhører Gud. Derefter spørger præsten: ”Hvad er barnets navn?”. Den som bærer dåbsbarnet, svarer på vegne af barnet, først på navnet og dernæst på spørgsmålene til den kristne trosbekendelse, og til sidst på, om man vil døbes på denne tro. Så får barnet vand på hovedet: en gang for Gud Fader, en gang for Gud Søn og en gang for Gud Helligånd. Til sidst lægger præsten sin hånd på barnets hoved og velsigner det. Hvis der er et barn med ved dåben, f.eks. en storebror eller storesøster, kan de hjælpe præsten med at tørre dåbsbarnets hoved efter dåben. Dåbskluden, som bruges i den forbindelse, er en gave fra kirken, som I får med hjem som et ekstra minde om dåben.

Inden dåben mødes forældre og præst til en dåbssamtale, enten hos forældrene eller i præstegården, hvor vi også taler om alt det praktiske, indholdet i dåben, og hvordan dåben kommer til at foregå. Her kan forældrene komme med ønsker til salmer, der kan synges ved dåben. Aftale om dåb og forudgående dåbssamtale træffes med sognepræst Samuel Leth-Larsen på slla@km.dk eller 29 72 94 83.

.