Søndagsdåb

Dåb på søndage finder sted i forbindelse med gudstjeneste. Gudstjenesten kl. 09.00 varer ca. 45 min., mens gudstjenesten kl. 10.30 varer omkring én time. Gudstjenesteplan for nærmeste fremtid kan ses her.

Inden dåbsceremonien mødes forældre og sognepræst til en dåbssamtale, enten hos forældrene eller i præstegården. Til samtalen vil der være en gennemgang af praktiske forhold i forbindelse med dåbsceremonien. Endvidere vil dåbens indhold og betydning også blive forklaret.

Aftale om dåb og forudgående dåbssamtale træffes med sognepræsten.