Sogneindsamling 2020 – AFLYST! Se mere på kirkens facebookside.

Søndag den 8. marts 2020 deltager Nr. Jernløse og Kvanløse sogne i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning. 

Det kan være svært at rumme, når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en umulighed at vende ryggen til – for det handler jo om mennesker.

Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det fx muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved at gå en rute søndag den 11. marts, når Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.

Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks.

Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af.

I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.

Sæt allerede nu kryds ved 8. marts

Nr. Jernløse og Kvanløse sogne er med ved næste indsamling 8. marts 2020. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så håber vi at se dig til en hyggelig indsamlingsdag.

Vi er med i Sogneindsamlingen som en naturlig del af kirkens diakonale arbejde. Det er en god måde at omsætte næstekærlighed til konkret hjælp/udvise næstekærlighed på. Og en fin læring for konfirmanderne.

Sådan melder du dig til

Meld dig som indsamler hos Samuel på 59 18 31 27 eller slla@km.dk allerede nu – det nytter! Ved Sogneindsamlingen 2019 nåede Nr. Jernløse og Kvanløse sogne et indsamlingsresultat på 4344 kroner. På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest udsatte. Det er fx nok til at give 80.000 ekstremt fattige familier en køkkenhave.

Eller tilmeld dig som indsamler på: blivindsamler.dk